Plastikinė danga ant skaldos


SPORTINĖS DANGOS ĮRENGIMAS


      Prieš sportinės dangos klojimo darbus turi būti suformuotas sutankinto grunto pagrindas su minimaliais nuolydžiais. Paviršius turi būti išvalytas nuo stambių akmenų, purvo, ir sukietintas į tolygų paviršių. Užbaigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubimų, banguotumo, tikslaus profilio. Atsižvelgiant į planuojamos sporto aikštelės vietoje esančio grunto sudėtį, vietovės aukščių ir lygių svyravimus bei aplink esančių vandens šaltinių poveikį gruntiniams vandenims statybos darbų rangovas sprendžia apie drenažo įrengimo būtinybę ir galimus drenažo variantus.
        Sportinės dangos pagrindas įrengiamas iš skaldos, kuri turi būti, be molio ir priemolio dalelių bei kitų priemaišų. Skalda sutankinama sluoksniais iki projektinio storio. Skaldą tankinant ją rekomenduojama drėkinti. Prieš įrengiant dangos viršutinius sluoksnius aikštelė turi būti įrėminta borteliais. Borteliai statomi ant šlapio betono pagrindo. Bortelių aukštis minimum 3 cm virš paskutinio sutankinto grunto sluoksnio. Viršutinis sutankinto grunto pagrindo sluoksnis turi būti suformuotas iš akmensmėlio. Įrengto paviršiaus kraštai prie bortelių turi būti lygūs ir maksimaliai sutrombuoti.
        Ant sutankinto grunto pagrindo, kuris yra įrėmintas borteliais ir kurių aukštis yra ne mažesnis kaip 3 cm, klojamas juodos spalvos neaustinės geotekstilės 150 g/m2 paklotas. Geotekstilės sluoksnis apsaugo nuo smulkių sutankinto grunto dalelių patekimo ant sportinės dangos. Paklojus plastikinę sportinę dangą ant geotekstilės, ji veikiama savo svorio, įsispaudžia 1-2 mm per geotekstilę į pagrindą bei tuo pačiu išlygina nedidelius nelygumus ir apsijungia į bendrą pagrindo ir sportinės dangos masyvą.
       Plastikinė sportinė danga yra dažnai veikiama temperatūrų pokyčių, ji plečiasi veikiama karščio bei traukiasi nuo šalčio, todėl aikštelės kraštuose tarp plastikinės dangos ir vejos bortelių paliekami 2-6 cm tarpai kompensuoti dangos plėtimuisi/traukimuisi. Aplink visą sportinę įrangą, sumontuotą sporto aikštelės ribose paliekami tokie pat temperatūriniai tarpai. Dangos judėjimo laisvumas negali būti suvaržomas dangą tvirtinant prie pagrindo ar vėliau sumontavus sportinę įrangą ir nepalikus temperatūrinio tarpo. Sportinė plastikinė danga besiplėsdama ar besitraukdama, neturėdama jai būtino judėjimo laisvumo gali negrįžtamai deformuotis, atsirasti iškilimai, sulūžinėti ir tapti netinkama naudoti. Taigi griežtai draudžiama plastikinę dangą bet kokiais būdais tvirtinti prie pagrindo, taip trukdant jai plėstis arba trauktis veikiant temperatūrų pokyčiams.
        Aplink įrengtas sporto aikšteles su plastikine danga rekomenduojama įrengti aptvėrimą, kuris sulaiko kamuolius žaidimo metu, saugo nuo nepageidaujamų asmenų apsilankymo ir galimo aikštelės sugadinimo, vandalizmo ar vagysčių. Taip pat aptvėrimas gali padėti apsaugoti sportinę dangą nuo žalos dėl didelių vėjų. Atvirose vietovėse ant aptvėrimo gali būti papildomai sumontuoti vėjo užtvarai, kurie sumažina vėjo poveikį sporto aikštelėje vykdomoms sporto šakoms, ypač tenisui.